Welkom

Verhuur zalen contact via: 

Zaal verantwoordelijke 

Sarah Van den stock GSM: 0496 36 13 89

e-mail: pcoverboelare@outlook.com       

Beste huurders, zoals u ongetwijfeld heeft vernomen moeten ook wij onze deuren sluiten. We brengen de huurders die nog niet zelf hun evenement hebben afgelast op de hoogte en kijken voor een nieuwe datum.

“Zaaluitbaters mogen dus geen ruimtes meer openstellen of verhuren.
Alle samenkomsten, activiteiten en evenementen worden geannuleerd, ongeacht de omvang, ongeacht of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt voor sportieve-, socio-culturele-, artistieke activiteiten…”

                                                                                                                      


Parochiale Werken St Aldegondis Overboelare

Groteweg 235 A

9500 Geraardsbergen

Beste Overboelarenaar,

 

Eens was Overboelare een bloeiend dorp met goede industrie, de thermosfabriek, de bananenhandel, de tabak en bijhorigheden, de “Zweden”en…. een rijk verenigingsleven, zowel qua sport als qua vrije tijd en zeker het muziek met bijhorigheden niet te vergeten.

Er was de winter- en zomerkermis, er was een tijd Kloosterstraat kermis, er waren de processies naar de veldkapel….. maar ook “Overboelare zegt neen”, al dat schoons is nu “vergane glorie”, voorbij. Spijtig…

 

Om dit nogmaals in de herinnering te brengen hebben we, het bestuur van de parochiale werken, het idee om hierover een soort tentoonstelling op te zetten ergens in 2021, misschien door corona in 2022.

 

Dit kunnen we niet alleen, daarom richten we ons tot jullie, inwoners van het eerste uur, en vragen om ons foto’s, affiches, krantenknipsels, anekdotes, attributen linkend aan de industrie,… hiervoor ter beschikking te stellen. Alles is op vrijblijvende basis en alles wordt zorgvuldig genoteerd, foto’s kunnen na toestemming ingescand worden, zodat na de tentoonstelling alles teruggaat naar de rechtmatige eigenaars.

 

Mensen die hieraan willen meewerken door het ter beschikking stellen van foto’ of attributen kunnen contact opnemen met:

 

Rudy Frederic                         0475 45 10 95            rudyfrederic@scarlet.be

Christ De Roy                        0497 94 67 00            christiaan.deroy@gmail.com

Karel Wildemeersch               054 41 28 61              gerardine@scarlet.be

Rudi Leurs                              0485 46 58 32            rudi_leurs@telenet.be

 

 

Alvast op voorhand dank,

met vriendelijke groeten,

 

Bestuur parochiale werken


 

 

 Overboelare                                                               September 2021

 

. September regen op ’t zaad komt het boerke wel te staad.

. Als in september de donder knalt met Kerstmis de sneeuw met hopen valt.

. In september warm, in december koud.

 

Beste OKRA vrienden,

Op zaterdag 04 september en zondag 05 september gaat de hobby tentoonstelling door in onze vertrouwde zaal van Overboelare, wel volgens de geldende coronamaatregelen. Misschien in een iets kleinere versie maar een ideetje, een geschenkje, een verjaardagskaart zal er zeker te vinden, en ook het weerzien van vrienden. Meer info zie de flyer in bijlage.

De hobby herneemt vanaf woensdag 25 aug. Christiane zorgt ervoor dat alles veilig en vlot verloopt. Verdere info ook bij haar te verkrijgen.

Onze petanquers komen iedere woensdag namiddag samen voor een spelletje van 14.00 u. tot 17.00 u.

En eindelijk, op donderdag 16 september is er onze ontmoetingsnamiddag, nog niet met dansen, maar met een welkomstdrankje en een GRATIS optreden. “Lady Fortuna en haar gezelschap” gaan weer het beste geven in een spetterende show. Gezien we ons nog moeten houden aan de coronaregels voor de horeca zijn we genoodzaakt te werken met inschrijvingen. Laat het ons weten ten laatste voor 06 september via je contact persoon als je erbij wil zijn:

Edwine Willekens gsm 0478/817247 edwine.willekens@gmail.com; Godelieve Goditiabois 054/416826 florenlieve@hotmail.com; Danny De Taeye 0478/960917 detaeye@skynet.be; Pierre De Schuyteneer & Crosensky Christiane 054/417261 gsm 0474/65511 pierre.de.schuyteneer@telenet.be; Rudi Leurs 054/417137 gsm 0485/465832 rudi_leurs@telenet.be; De Troch Hilda 054/410332; Pletinckx Jacqueline 054/413467; Van Paepegem Jo gsm 0495/183512; Walraet Viviane 054/240367.

Nadien kan enkel nog ingeschreven worden via de de voorzitster. Het vieruurtje wordt ook volgens de corona regels voorzien.

De volgende okra-wandeling is op vrijdag 03 september: Waarbeke (rijk van Lobo).

 

 

 

 

Okra groeten,

Het bestuur

 

 

p.s.: je kunt ons  ook bezoeken op onze website: www.okra.be/trefpunt-overboelare

        en foto’s vind je op www.parcentov.be,  ga naar Foto’s en daarna naar Okra.