Welkom

Verhuur zalen contact via: 

Zaal verantwoordelijke 

Sarah Van den stock GSM: 0496 36 13 89

e-mail: pcoverboelare@outlook.com       

Beste huurders, zoals u ongetwijfeld heeft vernomen moeten ook wij onze deuren sluiten. We brengen de huurders die nog niet zelf hun evenement hebben afgelast op de hoogte en kijken voor een nieuwe datum.

“Zaaluitbaters mogen dus geen ruimtes meer openstellen of verhuren.
Alle samenkomsten, activiteiten en evenementen worden geannuleerd, ongeacht de omvang, ongeacht of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt voor sportieve-, socio-culturele-, artistieke activiteiten…”

                                                                                                                      


  

            OVERBOELARE                                                                                                                                                                                                                  Maart  2020        

                                                               Beste OKRA vrienden,

 

Ook bij OKRA speelt het Corona-virus parten

De bevoegde overheidsdiensten hebben in overleg het raadzaam gevonden om de activiteiten van OKRA op te schorten.

Dit wil zeggen dat al de activiteiten, zowel kaartnamiddagen, petanque, hobbynamiddagen, ontmoetingsnamiddagen en eetfestijnen worden afgelast.

Zodoende zal er op 19 maart en 16 april geen ontmoetingsnamiddag zijn, en zal de breugelavond van 04 april niet doorgaan. De reeds gekochte kaarten voor de breugelavond worden terug genomen.

Spijtig genoeg valt ook onze busreis in deze periode. We nemen contact met de verschillende bedrijven om dit eventueel te verplaatsen naar een latere datum en indien dit niet mogelijk zou zijn zal de betaalde prijs terug betaald worden.

Indien er nog verdere maatregelen genomen worden die onze afdeling aanbelangen houden wij jullie zeker op de hoogte.

 

 

 

Okra groeten,

Het bestuur

 

p.s.: je kunt ons  ook bezoeken op onze website: www.okra.be/trefpunt-overboelare

        en foto’s vind je op www.parcentov.be,  ga naar Foto’s en daarna naar Okra.