Welkom

Verhuur zalen contact via: 

Zaal verantwoordelijke 

Sarah Van den stock GSM: 0496 36 13 89

e-mail: pcoverboelare@outlook.com

Beste huurders, zoals u ongetwijfeld heeft vernomen moeten ook wij onze deuren sluiten. We brengen de huurders die nog niet zelf hun evenement hebben afgelast op de hoogte en kijken voor een nieuwe datum.

“Zaaluitbaters mogen dus geen ruimtes meer openstellen of verhuren.
Alle samenkomsten, activiteiten en evenementen worden geannuleerd, ongeacht de omvang, ongeacht of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt voor sportieve-, socio-culturele-, artistieke activiteiten…”

 


Parochiale Werken St Aldegondis Overboelare

Groteweg 235 A

9500 Geraardsbergen

Beste Overboelarenaar,

Eens was Overboelare een bloeiend dorp met goede industrie, de thermosfabriek, de bananenhandel, de tabak en bijhorigheden, de “Zweden”en…. een rijk verenigingsleven, zowel qua sport als qua vrije tijd en zeker het muziek met bijhorigheden niet te vergeten.

Er was de winter- en zomerkermis, er was een tijd Kloosterstraat kermis, er waren de processies naar de veldkapel….. maar ook “Overboelare zegt neen”, al dat schoons is nu “vergane glorie”, voorbij. Spijtig…

Om dit nogmaals in de herinnering te brengen hebben we, het bestuur van de parochiale werken, het idee om hierover een soort tentoonstelling op te zetten ergens in 2021, misschien door corona in 2022.

Dit kunnen we niet alleen, daarom richten we ons tot jullie, inwoners van het eerste uur, en vragen om ons foto’s, affiches, krantenknipsels, anekdotes, attributen linkend aan de industrie,… hiervoor ter beschikking te stellen. Alles is op vrijblijvende basis en alles wordt zorgvuldig genoteerd, foto’s kunnen na toestemming ingescand worden, zodat na de tentoonstelling alles teruggaat naar de rechtmatige eigenaars.

Mensen die hieraan willen meewerken door het ter beschikking stellen van foto’ of attributen kunnen contact opnemen met:

Rudy Frederic                         0475 45 10 95            rudyfrederic@scarlet.be

Christ De Roy                        0497 94 67 00            christiaan.deroy@gmail.com

Karel Wildemeersch               054 41 28 61              gerardine@scarlet.be

Rudi Leurs                              0485 46 58 32            rudi_leurs@telenet.be

Alvast op voorhand dank,

met vriendelijke groeten,

Bestuur parochiale werken


   

 

   

   OKRA Overboelare                                             2021 December

                   

Komt de sneeuw tot aan je kin, dan ben je gevallen en lig je er in

Zo heet het is in juni, zo koud is het in december

December koud, voor de boeren goud

Beste OKRA vrienden

Met rasse schreden gaat 2021 naar zijn einde, maar wat voor een jaar was 2021.

Ja, het lelijke beestje is nog altijd onder ons. En ja het speelt ons weer parten.

Gezien de regels die de federale overheid ons oplegt, aanbevolen door Okra nationaal, de provincie en dan nog ons stadsbestuur zijn we aan handen en voeten gebonden.

De kerstmarkt mag/mocht niet doorgaan.

Ten gevolge van al deze restricties heeft het bestuur besloten ons Kerstfeest en onze ontmoetingsnamiddag in januari 2022 te annuleren, gezien het dansverbod vanwege de stad loopt tot 31 januari, en dit zeker met spijt in het hart. Als ook

 de kaartnamiddagen en de creanamiddagen gaan ook niet door tot 31 januari 2022.

En laat ons, het bestuur van Okra Overboelare, toe, ondanks het nog zeer vroeg is en een rare periode, toch jullie al een gelukkig en voorspoedig 2022 toe te wensen.

Wij zien ons weer, tenzij er nog tegenvallers komen, terug bij ons

“Valentijnsfeest “ in februari 2022 waar we een beetje van de opgelopen schade gaan inhalen door gezellig samen te zijn met een hapje en een drankje.

Okra groeten,

Het bestuur.

   OKRA Overboelare                                             2021 November

Als de bomen de tweede keer bloeien, gaat de winter zich met ons tot mei bemoeien.

Als het in november ’s morgens broeit , wis dat de storm s ‘avonds loeit. November laatste noot , vult altijd de sloot.

Bedankt! Samen ,OKRA Overboelare, maken wij deel uit van de grootste ouderenvereniging van Vlaanderen en organiseren wij tal van activiteiten voor 55-plussers van Overboelare: ontmoetingsnamiddagen, sportactiviteiten, cultuur en vrijetijdsbesteing,

Donderdag 18 november worden we weer verwacht op onze ontmoetingsnamiddag, voor het jaarlijks seniorenfeest. Na een aperitiefje en een lekkere maaltijd en een dessertje is het tijd voor “Rudi’s Music”, leute , dans en plezier de rest van de namiddag.

We beginnen onze ontmoetingsnamiddag om 12.00 met onze warme maaltijd.

Let wel: wij volgende de actuele coronaregels: mondmasker daar waar nodig, ontsmetten van de handen en verluchten van de zaal, en passen deze toe.

Noteer alvast in jullie agenda de kerstmarkt van onze afdeling die doorgaat het eerste weekend van december. Mischien vind je hier wel dat ene ontbrekende kerstgeschenkje voor onder de kerstboom.

De derde donderdag van december is er ons jaarlijks kerstfeest. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

 

                                            Okra groeten,

                                                               Het bestuur.

 

p.s.: je kunt ons  ook bezoeken op onze website: www.okra.be/trefpuntoverboelare

        en foto’s vind je op www.parcentov.be,  ga naar Foto’s en daarna naar Okra.