Welkom

Verhuur zalen contact via: 

Zaal verantwoordelijke 

Sarah Van den stock GSM: 0496 36 13 89

e-mail: pcoverboelare@outlook.com

 


Parochiale Werken St Aldegondis Overboelare

Groteweg 235 A

9500 Geraardsbergen

Beste Overboelarenaar,

Eens was Overboelare een bloeiend dorp met goede industrie, de thermosfabriek, de bananenhandel, de tabak en bijhorigheden, de “Zweden”en…. een rijk verenigingsleven, zowel qua sport als qua vrije tijd en zeker het muziek met bijhorigheden niet te vergeten.

Er was de winter- en zomerkermis, er was een tijd Kloosterstraat kermis, er waren de processies naar de veldkapel….. maar ook “Overboelare zegt neen”, al dat schoons is nu “vergane glorie”, voorbij. Spijtig…

Om dit nogmaals in de herinnering te brengen hebben we, het bestuur van de parochiale werken, het idee om hierover een soort tentoonstelling op te zetten ergens in 2021, misschien door corona in 2022.

Dit kunnen we niet alleen, daarom richten we ons tot jullie, inwoners van het eerste uur, en vragen om ons foto’s, affiches, krantenknipsels, anekdotes, attributen linkend aan de industrie,… hiervoor ter beschikking te stellen. Alles is op vrijblijvende basis en alles wordt zorgvuldig genoteerd, foto’s kunnen na toestemming ingescand worden, zodat na de tentoonstelling alles teruggaat naar de rechtmatige eigenaars.

Mensen die hieraan willen meewerken door het ter beschikking stellen van foto’ of attributen kunnen contact opnemen met:

Rudy Frederic                         0475 45 10 95            rudyfrederic@scarlet.be

Christ De Roy                        0497 94 67 00            christiaan.deroy@gmail.com

Karel Wildemeersch               054 41 28 61              gerardine@scarlet.be

Rudi Leurs                              0485 46 58 32            rudi_leurs@telenet.be

Alvast op voorhand dank,

met vriendelijke groeten,

Bestuur parochiale werken


   

 

Beste Okra leden Juni 2022

Onze ontmoetingsnamiddag gaat uitzonderlijk door op DONDERDAG 30 JUNI gezien de onbeschikbaarheid van de zaal de derde donderdag. Muziek en dans zijn gegarandeerd en gebracht door Eric Michel.

De kaarters spelen iedere maandag van 13.30 tot 17.00. Nieuwe deelnemers zijn zeker welkom, buitenstaanders mogen/kunnen aansluiten maar er wordt hen wel gevraagd lid te worden van okra.

De hobbyisten houden vlijtig vol de 1ste en 3de woensdag van de maand.

De petanquers hebben hun draai weer gevonden, en ook hier mogen/kunnen nieuwe leden aansluiten.

Donderdag 23 juni Is er in de Spiraal een dansnamiddag met de “Doorbrekers”. Inkom € 5 en tickets via samenleving@geraardsberen.be of 054/434420.

Zondag 26 juni is het jaarlijks eetfestijn ten voordele van de parochiezaal van Overboelare. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden of bij het bestuur van de zaal. We hopen op een talrijke deelname gezien wij er ook onrechtstreeks mee van genieten.

Dinsdag 28 juni naar de matineeshow van Jan Wuytens en de Popkoning. Ook deze keer is het middagmaal, show en dessert voor € 30 op voorwaarde dat we met 45 personen kunnen gaan. Zo niet komt er nog de prijs van de autobus bij.

Onze daguitstap, voorzien op 04 augustus gaat naar de Westhoek waar we een deel van de “Volksspelen route” gaan doen. Richtprijs +/- € 65 en dit voor het volgende programma: aankomst rond 10.30 met koffie en baanbowling, om 12.00 een “Picon” als aperitief en het “tonspel”, nadien rond 13.30 een grillschotel (drank niet inbegrepen) en “sjoelbak”, rond 15.30 een Poperings Hommelbier en “de vliegende vogelpik” en rond 17.30 een belegde boterham met groenten garnituur (drank niet inbegrepen) en “het mannetjes spel”. Nadien keren we terug naar Geraardsbergen. Dit alles vindt plaats in de buurt van Watou.

Vrijdag 26 augustus is er een barbecue dansant, ingericht door Diego Garcia in de feestzaal “In d’Ustrie” in de Gaverstraat. Prijs € 40. Verdere info bij onze voorzitster.

Op vrijdag 01 juli wordt er in Brakel gewandeld, nl de Toeppad wandeling, met het marktplein als vertrekpunt. In augustus is er GEEN wandeling. De eerst volgende wandeling is op vrijdag 02 sep in St Maartens Lierde. Het lidmaatschap bij Okra is verplicht. Het lidmaatschap bij OKRA-Sport Plus is aangewezen

Okra groeten,

het bestuur.

p.s.: je kunt ons  ook bezoeken op onze website: www.okra.be/trefpuntoverboelare

        en foto’s vind je op www.parcentov.be,  ga naar Foto’s en daarna naar Okra.