Welkom

Verhuur zalen contact via: 

Zaal verantwoordelijke 

Sarah Van den stock GSM: 0496 36 13 89

e-mail: pcoverboelare@outlook.com

Beste huurders, zoals u ongetwijfeld heeft vernomen moeten ook wij onze deuren sluiten. We brengen de huurders die nog niet zelf hun evenement hebben afgelast op de hoogte en kijken voor een nieuwe datum.

“Zaaluitbaters mogen dus geen ruimtes meer openstellen of verhuren.
Alle samenkomsten, activiteiten en evenementen worden geannuleerd, ongeacht de omvang, ongeacht of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt voor sportieve-, socio-culturele-, artistieke activiteiten…”

 


Parochiale Werken St Aldegondis Overboelare

Groteweg 235 A

9500 Geraardsbergen

Beste Overboelarenaar,

Eens was Overboelare een bloeiend dorp met goede industrie, de thermosfabriek, de bananenhandel, de tabak en bijhorigheden, de “Zweden”en…. een rijk verenigingsleven, zowel qua sport als qua vrije tijd en zeker het muziek met bijhorigheden niet te vergeten.

Er was de winter- en zomerkermis, er was een tijd Kloosterstraat kermis, er waren de processies naar de veldkapel….. maar ook “Overboelare zegt neen”, al dat schoons is nu “vergane glorie”, voorbij. Spijtig…

Om dit nogmaals in de herinnering te brengen hebben we, het bestuur van de parochiale werken, het idee om hierover een soort tentoonstelling op te zetten ergens in 2021, misschien door corona in 2022.

Dit kunnen we niet alleen, daarom richten we ons tot jullie, inwoners van het eerste uur, en vragen om ons foto’s, affiches, krantenknipsels, anekdotes, attributen linkend aan de industrie,… hiervoor ter beschikking te stellen. Alles is op vrijblijvende basis en alles wordt zorgvuldig genoteerd, foto’s kunnen na toestemming ingescand worden, zodat na de tentoonstelling alles teruggaat naar de rechtmatige eigenaars.

Mensen die hieraan willen meewerken door het ter beschikking stellen van foto’ of attributen kunnen contact opnemen met:

Rudy Frederic                         0475 45 10 95            rudyfrederic@scarlet.be

Christ De Roy                        0497 94 67 00            christiaan.deroy@gmail.com

Karel Wildemeersch               054 41 28 61              gerardine@scarlet.be

Rudi Leurs                              0485 46 58 32            rudi_leurs@telenet.be

Alvast op voorhand dank,

met vriendelijke groeten,

Bestuur parochiale werken


   

 OKRA Overboelare                                             2022 Januari

  

                2021 is ten einde!

Het was een allesbehalve rustig jaar, een jaar met veel ups en downs, dat kan je wel stellen.

In 2022 zullen er ons ongetwijfeld nog uitdagingen te wachten staan, maar we slaan er ons zeker door!

Het bestuur en ik wensen jullie allemaal een gezond en voorspoedig jaar toe en

moge 2022 jullie persoonlijk veel geluk brengen!!!

En tot binnenkort, Edwine

Nu ja, tot binnenkort is wel nog even. In januari mag er nog niets door gaan gezien de corona maatregelen.

Wel komen we al even aankloppen voor ons lidgeld; lidmaatschap: 26 euro voor leden, 43 euro voor gezinsleden, 11 euro voor WZC leden, en ja ook bij ons gaan de bijleden nu 7 euro betalen. Dit kan betaald worden aan de contactpersonen of overgeschreven worden op de rekening van Okra Overboelare  BE41 0017 5314 0210, met vermelding van naam en lidgeld 2022. Okra sport blijft € 8. Let wel dit is verplicht voor degene die meewandelen met het gewest.

Om de draad weer op te nemen starten we in februari met het Valentijn feest. Op donderdag 17 februari begint onze ontmoetingsnamiddag om 12.00 uur met een warme maaltijd, een glaasje wijn en een dessertje. Nadien is er leute en plezier, en laat ons hopen dat we dan weer vertrokken zijn voor een lange lange periode. Dit aan de prijs van € 12 te betalen aan je contactpersoon.

Dinsdag 24 mei 2022 gaan we naar de matineeshow van Jan Wuytens en Garry Hagger en op dinsdag 28 juni naar de matineeshow van Jan Wuytens en de Popkoning. Beide keer is het middagmaal, show en dessert voor € 30 op voorwaarde dat we met 45 personen kunnen gaan. Zo niet komt er nog de prijs van de autobus bij. Beide matinees gaan door in Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke ( Wervik).Je kan hiervoor al inschrijven en betalen, aan je contactpersoon persoon of via de rekening.

Okra groeten, het bestuur.

                 

 

p.s.: je kunt ons  ook bezoeken op onze website: www.okra.be/trefpuntoverboelare

        en foto’s vind je op www.parcentov.be,  ga naar Foto’s en daarna naar Okra.