Welkom

Welkom bij het Parochiaal Centrum in Overboelare.
Het PCO is de thuisbasis van enkele verenigingen uit onze mooie parochie en je kan er terecht voor de huur van één of meerdere zalen.

Zaalverantwoordelijke:
Sarah Van den Stock
pcoverboelare@outlook.com


Woordje van het bestuur naar aanleiding van de komende tentoonstelling over de geschiedenis van Overboelare:

Beste Overboelarenaar,

Eens was Overboelare een bloeiend dorp met goede industrie, de thermosfabriek, de bananenhandel, de tabak en bijhorigheden, de “Zweden”en…. een rijk verenigingsleven, zowel qua sport als qua vrije tijd en zeker het muziek met bijhorigheden niet te vergeten.

Er was de winter- en zomerkermis, er was een tijd Kloosterstraat kermis, er waren de processies naar de veldkapel….. maar ook “Overboelare zegt neen”, al dat schoons is nu “vergane glorie”, voorbij. Spijtig…

Om dit nogmaals in de herinnering te brengen hebben we, het bestuur van de parochiale werken, het idee om hierover een soort tentoonstelling op te zetten.

Dit kunnen we niet alleen, daarom richten we ons tot jullie, inwoners van het eerste uur, en vragen om ons foto’s, affiches, krantenknipsels, anekdotes, attributen linkend aan de industrie,… hiervoor ter beschikking te stellen. Alles is op vrijblijvende basis en alles wordt zorgvuldig genoteerd, foto’s kunnen na toestemming ingescand worden, zodat na de tentoonstelling alles teruggaat naar de rechtmatige eigenaars.

Mensen die hieraan willen meewerken door het ter beschikking stellen van foto’ of attributen kunnen contact opnemen met:

Rudy Frederic                         0475 45 10 95            rudyfrederic@scarlet.be

Christ De Roy                        0497 94 67 00            christiaan.deroy@gmail.com

Karel Wildemeersch               054 41 28 61              gerardine@scarlet.be

Rudi Leurs                              0485 46 58 32            rudi_leurs@telenet.be

Alvast op voorhand dank,

met vriendelijke groeten,

Bestuur parochiale werken


Een zaal boeken?