Welkom

Verhuur zalen contact via: 

Zaal verantwoordelijke 

Sarah Van den stock GSM: 0496 36 13 89

e-mail: pcoverboelare@outlook.com

 


Parochiale Werken St Aldegondis Overboelare

Groteweg 235 A

9500 Geraardsbergen

Beste Overboelarenaar,

Eens was Overboelare een bloeiend dorp met goede industrie, de thermosfabriek, de bananenhandel, de tabak en bijhorigheden, de “Zweden”en…. een rijk verenigingsleven, zowel qua sport als qua vrije tijd en zeker het muziek met bijhorigheden niet te vergeten.

Er was de winter- en zomerkermis, er was een tijd Kloosterstraat kermis, er waren de processies naar de veldkapel….. maar ook “Overboelare zegt neen”, al dat schoons is nu “vergane glorie”, voorbij. Spijtig…

Om dit nogmaals in de herinnering te brengen hebben we, het bestuur van de parochiale werken, het idee om hierover een soort tentoonstelling op te zetten ergens in 2021, misschien door corona in 2022.

Dit kunnen we niet alleen, daarom richten we ons tot jullie, inwoners van het eerste uur, en vragen om ons foto’s, affiches, krantenknipsels, anekdotes, attributen linkend aan de industrie,… hiervoor ter beschikking te stellen. Alles is op vrijblijvende basis en alles wordt zorgvuldig genoteerd, foto’s kunnen na toestemming ingescand worden, zodat na de tentoonstelling alles teruggaat naar de rechtmatige eigenaars.

Mensen die hieraan willen meewerken door het ter beschikking stellen van foto’ of attributen kunnen contact opnemen met:

Rudy Frederic                         0475 45 10 95            rudyfrederic@scarlet.be

Christ De Roy                        0497 94 67 00            christiaan.deroy@gmail.com

Karel Wildemeersch               054 41 28 61              gerardine@scarlet.be

Rudi Leurs                              0485 46 58 32            rudi_leurs@telenet.be

Alvast op voorhand dank,

met vriendelijke groeten,

Bestuur parochiale werken


   

 

Beste Okra leden Januari 2023

2022 is ten einde!

Vergeet het afgelopen jaar

trek uw handen uit het haar

in 2023 zullen we wel winnen

Gezondheid, liefde en geluk,

je zal zien onze hoop kan niet meer stuk!

De traditie in eren houdend gaan we ook dit jaar tijdens onze ontmoetingsnamiddag op

donderdag 19 januari bij een glaasje cava onze nieuwjaarswensen kunnen doorgeven.

Rudis’ music zorgt voor muziek en dans.

Graag had het bestuur op voorhand geweten wie er naar de ontmoetingsnamiddag

komt zodat we voldoende sandwiches junnen bestellen en klaarmaken; dus graageven een seintje aan

jullie contactpersoon.

Wel komen we even aankloppen voor het lidgeld; een Okra-lid betaald nu € 28 en een

Okra-gezin betaald € 47 euro, en WZC bewoner en zijn/haar partner betaald elk € 11. Bijlid is

€ 8. Okra sport blijft € 8. Let wel dit is verplicht voor degene die meewandelen met hetgewest.

Dit kan betaald worden aan de contactpersonen of overgeschreven worden op de

rekening van Okra Overboelare BE41 0017 5314 0210, met vermelding van naam en

lidgeld 2023.

Om de draad weer op te nemen starten we in februari met het Valentijn feest. Op

donderdag 16 februari begint onze ontmoetingsnamiddag om 12.00 uur met een

warme maaltijd, een glaasje wijn en een dessertje. Nadien is er leute en plezier. Dit

aan de prijs van € 15 te betalen aan je contactpersoon.

In januari is er geen wandeling en op vrijdag 10 feb 2023 is er de “Geutelingen” wandeling

in Elst.

Okra groeten, het bestuur.

p.s.: je kunt ons  ook bezoeken op onze website: www.okra.be/trefpuntoverboelare

        en foto’s vind je op www.parcentov.be,  ga naar Foto’s en daarna naar Okra.