Huisreglement

 

Parochiale Werken Sint-Aldegondis Van Overboelare V Z W

Vzwnr: 1924/78 Ondernemingsnr: 418.091.279

Adres: Groteweg 235A 9500 Geraardsbergen

 

Tel/Fax 054/41.88.73

Btwnr BE 418-091-279                                                                              

Bankrek: IBAN BE75 7805 2160 1951

E-mail: PCOverboelare@outlook.com

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1. De eigenaar van het Parochiaal Centrum is de v.z.w. Parochiale Werken Sint Aldegondis van Overboelare.

 

Artikel 2. De v.z.w. verhuurt verschillende zalen aan de verenigingen onder bepaalde voorwaarden welke hierna vastgelegd zijn. De v.z.w. kan de verhuring weigeren zonder dit te moeten rechtvaardigen.

 

Artikel 3. Elke verhuring maakt het voorwerp uit van een verhuurcontract dat afgesloten wordt met de door de v.z.w. aangestelde verantwoordelijke.

 

Artikel 4. Dit Art. is in opmaak

 

 

Artikel 5. De huurder dient de verplichting aan te gaan geen andere dranken te verstrekken dan deze welke in de zaal gesleten worden. Wijnen en likeuren worden hier niet bedoeld. Overtreding kan eventueel leiden tot weigering van de vereniging voor volgende activiteiten. De prijs is deze welke op de dag van verkoop in voege zijn.

 

Artikel 6. De huurder welke het contract ondertekend staat persoonlijk in voor de orde de zaal. Hij moet zelf voor het nodige personeel zorgen.

 

Artikel 7.  De huurder dient na het gebruik in te staan voor het opruimen van de zaal, het reinigen van de tafels en van de glazen in de bar, kortom van de ganse accommodatie waarvan hij gebruik heeft gemaakt.

Betreffende het opruimen van de zalen dient volgende in acht genomen:

De tafels dienen gereinigd en in het midden van de zaal te worden geplaatst; de stoelen dienen terug op de plaats gezet te worden.

Indien de keuken gebruikt werd, dient alle gleiswerk terug op zijn plaats gezet, alle gerief gereinigd en in de kasten geplaatst; de vloer dient geboend en alle vuren gereinigd. Ook de friteuse dient te worden gereinigd volgens de instructie welk in de keuken aangeplakt is.

Er zal geen gleiswerk of gerief meegenomen of meegegeven worden.

Het vuil dient opgeborgen te worden volgens de instructies van de verantwoordelijke.

 

Artikel 8. De prijzen zijn voor elke zaal afzonderlijk bepaald. Bij de ondertekening van de overeenkomst betaald de contractant een waarborg.

Deze waarborg zal slechts terugbetaald worden nadat de verantwoordelijke, samen met de contractant, vastgesteld werd dat een schadevergoeding te betalen is wegens breuk en dergelijke meer. Het saldo van de huur moet voor de aanvang van het feest betaald worden.

 

Artikel 9. Bij annulering van deze overeenkomst zal deze waarborg slechts terugbetaald worden indien men bij het vrijgeven van de datum het gehuurde lokaal terug kan verhuren. Een vergoeding van €12,50 zal te allen tijde afgehouden worden.

 

Artikel 10. De contractant verklaart het meubilair en ander inboedel in goede staat ontvangen te hebben. Opmerkingen dienaangaande moeten bij het in gebruik nemen van de lokalen ter kennis gebracht worden aan de verantwoordelijke. Gebroken glazen, servies en andere beschadigingen zullen integraal moeten vergoed worden.

 

Artikel 11. De contractant dient eveneens de vigerende politiereglementen op het gebied van geluidshinder na te leven. De VZW kan hiervoor helemaal niet verantwoordelijk gesteld worden. Er is rookverbod in gans het Parochiaal Centrum, ook bij familiefeesten !!

 

Artikel 12. Het podium mag niet worden gebruikt voor het serveren van eetmalen. Bovendien moet de contractant er op toe zien dat er geen kinderen op spelen, dit in functie van de veiligheid voor de kinderen.

Betreffende brandgevaar gelden volgende bepalingen:

Geen apparaten of vuren op butaangas mogen worden binnengebracht. De contractant zal de traiteur hiervan verwittigen. Butaan zal onverbiddelijk geweigerd worden. Indien men toch butaan binnenbrengt kan dit tot gevolg hebben dat de traiteur in het vervolg kan geweigerd worden.

Het is ten strengste verboden brandbare versierselen, als slingers en/of lampions in de zalen of in de hall aan te brengen; bij dansfeest mogen geen brandende kaarsen op tafel worden geplaatst. Er mogen geen nagels in de wanden geklopt worden.

 

Artikel 13. Een vergunning voor gegiste dranken, dient aangevraagd een het Kantoor van Accijnzen, voor elke inrichting welke niet het karakter van privaat feest vertoont en welke niet doorgaat in het café. Deze aanvraag dient minstens 15 dagen voor de inrichting gedaan te worden.

Ook de auteursrechten dienen door de contractant te worden geregeld. Deze dienen aangevraagd te worden bij SABAM Er zijn geen auteursrechten verschuldigd voor privéfeesten, evenmin als voor etingen. Deze is begrepen in de huurprijs.

Over de billijke vergoeding zal een deelname gevraagd worden in het jaarcontract dat de VZW gesloten heeft. Deze vergoeding bedraagt momenteel €10,00 en dekt de achtergrondmuziek bij de feesten.

 

Artikel 14. Volgende dient meegebracht te worden:

Hand- en vaatdoeken, detergent, vuilniszakken.

Indien bovenstaande geleverd wordt door de VZW zal er uiteraard een bijkomende vergoeding dienen betaald te worden.

Artikel 15. Om de goede afloop van deze overeenkomst te kunnen nagaan moet de contractant gedurende de periode van het gebruik van de lokalen, vrije toegang verlenen aan de verantwoordelijke van de VZW.

In alle gevallen, niet voorzien in het contract, beslist het bestuur van de VZW zonder tegenspraak.